Exported Beef

20 days now May 2022

輸出日 個体識別番号 輸出先 重量 生産者 取扱指定登録店 輸出先取扱指定登録店
Export Date Individual ID
Number
Exported to Exported
Meat Weight
Producer Authorized exporter Authorized importer
2022-05-27
1418527769
UAE
52.1kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
FRESH EXPRESS LLC
2022-05-27
1606928316
Netherlands
46.2kg
Tanakabokujo
SFOODS Inc.
Albers GmbH
2022-05-27
1606913107
Netherlands
36.7kg
Takayoshi Iyori
SFOODS Inc.
Albers GmbH
2022-05-27
1594107885
Netherlands
41.0kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
Albers GmbH
2022-05-27
1610608020
Netherlands
42.5kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
Albers GmbH
2022-05-27
1606914920
Netherlands
37.8kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
Albers GmbH
2022-05-27
1562201959
Netherlands
33.2kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
Albers GmbH
2022-05-27
1352796177
Netherlands
6.9kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
GIRAUDI
2022-05-27
1352797099
Australia
147.0kg
Masanori Uekawa
SFOODS Inc.
OSAWA Enterprises
2022-05-27
1352797266
Australia
182.1kg
Masanori Uekawa
SFOODS Inc.
OSAWA Enterprises
2022-05-26
1509847424
HongKong
34.6kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1565566253
HongKong
33.5kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1606909698
HongKong
31.6kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1393145842
HongKong
32.7kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1551107262
HongKong
35.3kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1551107279
HongKong
32.1kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1606909551
HongKong
33.9kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1380646963
HongKong
35.7kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1606922741
HongKong
35.5kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1594107335
HongKong
30.2kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1352792056
HongKong
34.7kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1367737257
HongKong
32.5kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1428184921
HongKong
31.6kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1509865879
HongKong
36.1kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1605086338
HongKong
34.8kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
869062799
HongKong
33.9kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1509865701
HongKong
36.1kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1397247054
HongKong
33.1kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1420700150
HongKong
36.1kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司
2022-05-26
1613894475
HongKong
35.9kg
Kobechikusan
SFOODS Inc.
和牛達人有限公司

1 2 3 ...»